Om Romelanda Schackklubb


Romelanda schackklubb bildades 17 december 2023 av Daniel Edler, Michael Nordseth och Anders Nilsson. Här ges en kort bakgrund:
 1. Daniel dras in i schack

  Daniel spelade schack med klasskompisar under ett år på högstadiet men inte på någon seriös nivå. Efter det låg intresset mer eller mindre vilande tills det väcktes till oanat liv av ett klipp av GothamChess – den största Youtube-kanalen om schack.

 2. Mötet med Michael

  När Daniel träffade Michael efter döttrarnas fotbollsvinteruppehåll fick Michael frågan om han spelar schack. Svaret var bättre än väntat: "dagligen". Michael hade tidigare dessutom varit medlem i Göteborgs schacksällskap, Göteborgs äldsta schackklubb grundad 1876, samt under en kort tid varit ledamot i Göteborgs schackförbund.

 3. Planer för en egen verksamhet tar form

  Daniel och Michael bestämde sig för att skapa schackträffar i Romelanda för att ta vara på och utveckla schackintresset som även börjat hos deras söner Axel och Benjamin, och sår tanken att det kanske kan utvecklas till en riktig schackklubb framöver.

 4. Första schackträffen

  Daniel och Michael bokade Romelanda församlingshem för en första schackträff. Det kom 15 personer! 🎉

 5. Anders dras in

  Under hösten fortsatte Daniel och Michael anordna schackträffar i Romelanda församlingshem en gång i månaden. En återkommande gäst var Anders som börjat spela schack online på Lichess sedan två år tillbaka.

 6. Schackläger på Håltgården

  Gunilla Svensson, ordförande i Orust schackklubb fick genom sin dotter Barbro i Romelanda församling reda på schackträffarna och Daniel och Michael bjöds med till ett schackläger anordnat av Orusts och Stenungsunds schackklubb tillsammans. Fem barn från Romelandas schackträffar följde med. Mark Peters, tränare i Stenungsunds schackklubb , och Gunilla delade med sig av kunskap, material och uppmuntran till att starta en schackklubb i Kungälvs kommun då det inte fanns någon allmän sådan sedan många år.

 7. Stenungsunds schackklubb

  Under hösten gick Daniel och Axel på Stenungsunds schackklubbs juniorträningar i Jörlanda en gång i veckan för att få träning i schack och erfarenhet av vad det innebär att driva en schackklubb. Mark och hans son Filip gjorde det så bra så Daniel och Axel fortsatte gå dit även efter de bildat Romelanda schackklubb. Ett särskilt tack till dem för all uppmuntran och hjälp på vägen!

 8. Romelanda schackklubb bildas

  Ett konstituerande möte hölls i Göteborgs schackförbunds lokal med hjälp av dess ordförande Christer Thörnqvist. Romelanda schackklubb var därmed formellt bildad som en idéell förening ansluten till Göteborgs schackförbund på distriktsnivå och Sveriges schackförbund på nationell nivå.